Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání předsednictva Svazu motorového paraglidingu ze dne 12. března 2007

22. 3. 2007Zasedání předsednictva MPG

1. Finanční zpráva 2006
2. Grantové projekty
3. Distribuce filmu
4. MČR 2007
5. Podpora akcí svazu 2007 a Partnerský program Svazu MPG
6. Liga 2007
7. Kniha o motorovém paraglidingu
8. Zpráva o využití majetku svazu
9. Zpráva o využití materiálu nakoupeného z individuální dotace 2005
10. Dodatečné schválení proplacení nákladů spojené org. podzimního Sletu v Prostějově 2006

1. Financí zpráva svazu MPG 2006
-přehled o finančně podporovaných akcích v roce 2006
-v průběhu roku 2006 zaplatilo svazové příspěvky 140 členů
-do začátku března 2007 zaplatilo svazové příspěvky 119 členů
-předsednictvo převzalo zprávu o finančním hospodaření s členskými příspěvky za rok 2006 a uložilo předsedovi F. Salavovi doplnění a opravu vyúčtování MČR 2006 a nákladů na organizaci II. kola ligy pro T. Berku.

2. Grant č.1 Podpora a rozvoj talentů
Předsednictvo přijalo zprávu o realizaci grantu f. Parafly service, která organizovala soustředění talentů se závody ligy v roce 2006. Z finanční zprávy vyplývá, že f. Parafly service dodržela svůj závazek a neúčtovala svazu žádné náklady. Z ušetřených prostředků dle zadání grantu byli nakoupeny loggery v celkovém počtu 5 nových a 5 použitých, pro využití a jako majetek svazu MPG. Celková částka z grantu 60.000Kč byla doplněna z prostředků svazu na 71.037,50Kč.

Grant č. 2 Zvýšení publicity motorového paraglidingu
Předsednictvo přijalo informaci o výrobě filmu „Motorový paragliding“. Rozpočet v rámci grantu předpokládal 30.000Kč z prostředků svazu. Určených pro tento grant a 20.000Kč z partnerského Programu Svazu MPG pro rok 2006. Předsednictvo schválilo překročení rozpočtu z původního rozpočtu o 16.000Kč na základě navýšení celkové stopáže filmu a více-nákladů vzniklých v průběhu natáčení z důvodů nepřízně počasí a nutnosti většího počtu natáčecích dní. Předsednictvo pověřilo p. Březinu zpracováním kalkulace na výrobu DVD. Pro předložení cenové kalkulace, která bude zahrnovat i případný dotisk a navýšení množství, bude tato kalkulace schválena samostatně.
Zároveň předsednictvo schválilo způsob distribuce filmu. Film bude rozeslán zdarma na adresu členů Svazu MPG, kteří zaplatili členské příspěvky v roce 2006 i novým členům, kteří zaplatili v roce 2007. Další DVD budou rozesílány členům svazu, kteří budou mít zaplacené členské příspěvky za náklady na výrobu DVD cca 70Kč, poštovné a 30Kč členského příspěvku svazu.


4. MČR 2007

Protože žádná z nabídek nesplnila očekávání předsednictva, byla vybrána nabídka
f Parafly service.
Termín: 25.5.-3.6.2007
Místo: Příbram – letiště Dlouhá Lhota
Organizační rámec: Pokud v pátek 1. června bude odletěno 9 platných kol, budou závody v sobotu oficiálně ukončeny. V opačném případě budou závody pokračovat až do soboty večer a vyhlášení bude v neděli.

5., 6. Podpora akcí Svazu MPG 2007
na rozdíl od r.2006 rozdělilo předsednictvo prostředky svazu takto:
Akci, kterou předsednictvo zhodnotí jako přínosnou pro Svaz podpoří částkou 3000Kč.
Akce spojené s pořádáním kola ČLMPG podle pravidel sportovního řádu, bude podpořena částkou 6000Kč na náklady spojené s organizací akce a 3000Kč na náklady delegáta.
Podmínkou přidělení podpory je, aby žadatel o podporu byl členem svazu.
I v letošním roce vyjádřilo předsednictvo podporu projektu „Partner Svazu MPG“ jako
doplnění podpory akcí a činnosti svazu ze strany potenciálních sponzorů.

7. Kniha o motorovém paraglidingu
Předsednictvo přijalo informaci záměru přípravy překladu této knihy. Předsednictvo pověřilo J.Koudelu ověřením dalšího vývoje a cenové kalkulace tohoto projektu.

8., 9. Předsednictvo schválilo způsob využití majetku Svazu. V případě loggerů se bude jednat o zapůjčování těchto přístrojů v rámci akcí svazu pro seznámení pilotů s touto technikou a její využití při vyhodnocení soutěží.
Předsednictvo souhlasí s uložením materiálu z investiční dotace pro reprezentaci v Roudnici nad Labem. Materiál bude zapůjčován členům reprezentace.

10.Předsednictvo dodatečně schválilo finanční podporu pro organizátory sletu konaného v Prostějově na podzim loňského roku 2006 ve výši 5000Kč.

Zápis ukončen v 21hod, zapsala Machartová
Přítomni: Salava
Březina
Křivánek
Matoušek
Andrlík
Koudela