Jdi na obsah Jdi na menu
 


Letecké řezivo

1. 12. 2008

Letecké řezivo

 Dřevo je tradičním materiálem pro stavbu letadel a dodnes nejvýhodnějším pro amatérskou stavbu.Při pečlivém návrhu konstrukce vychází letoun vůbec nejlehčí  v porovnání s jinými materiály.Opravy jsou snadné,lze dodržet geometrii a profil křídla v potřebné přesnosti.Nevýhodou je pracnost a zejména nutnost ochrany před vlhkem.

Složení kmene :Kmen se skládá ze středu(dřeň),kolem něho je tak zvané jádro obyčejně tmavěji zbarvené (starší dřevo),dále je běl,nebo-li mladé dřevo.Roční vrstvy dřeva tvoří na příčném řezu soustředné kruhy kolem dřeně,tak zvaná léta,což jsou přírustky dřeva za rok.Přírustek jarní je světlejší,řídký a málo pevný na rozdíl přírustku letního,který je tmavší a velmi pevný.Šířka těchto let je měřítkem rychlosti růstu.Procento letního  dříví pak měřitkem pevnosti dřeva.Toto vše je obaleno lýkem a kůrou.

Obrazek

Pevnost dřeva:je závislá na druhu dřeva,na jeho hustotě,nebo-li na množství vláken a jejich uložení,jakož i na jiných okolnostech,takže ani dřevo z různých částí jednoho kmene není stejně pevné. Pevnější je dřevo pomalu rostlé, s úzkými letokruhy,bez výrazných letokruhů,z lepších půd,méně smolnaté,dřeva jehličnatých stromů ze studených a severních krajin.Podle směru,jakým účinkuje síla na dřevo,rozeznáváme pevnost v tahu, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu, pevnost v kroucení a pevnost ve smyku. Pevnost dřeva se udává v kg/cm2, tento počet kg označujeme číslem, jež jmenujeme koeficientem pevnosti. Koeficientem pevnosti v tahu u smrku udává se 453-1684 kg/cm2, v tlaku 280-620kg/cm2,a borovice v tahu 640-1800kg/cm2,a v tlaku 325-766kg/cm2.  Pevnost dřeva závisí velmi na jeho vlkosti.Proto při udávání pevnosti je nutno také udat,pro jakou vlhkost platí.(vychází se z vlhkosti 15procent).

Řezivo I.třídy:je dřevo rovně rostlé,husté,jemnoleté,zdravé,normálního zbarvení bez suků,trhlin a pryskyřičných dutin.Hustota let je 7let na 1cm.Sbíhavost vláken v podélném směru je přípustna v maximálním poměru 1:100. Je proto třeba,aby dříví pocházelo z kmenů válcovitých,nesbíhavých.Prkna vyhledáváme jen ta, u kterých jsou  léta kolmá anebo skloněná nanejvýš do 45stupnů k širší části.

Řezivo II.třídy:zde jsou dovoleny suky do max.průměru 3mm,jsou-li zdravé a živé.t.j.pevně spojeny s vlákny desky.Pryskyřičné váčky mohou býti max.25mm dlouhé.Hustota let může být menší a to do 4let na cm.Hodí se pro výrobu podřadnějších částí.

Zkoušky řeziva: 1:Zkouška vlhkosti

                            2:Zkouška tahová

                            3:Zkouška tlaková

                            4:Zkouška ohybová

                            5:Zkouška smyková

                            6:Zkouška rázová

Obrazek


                            7:Zkouška štípatelnosti

Zkouška vlkosti:  Vzorek dřeva rozměrů 50/50/10mm se vezme na několika místech prkna nebo fošny a zváží ihned po vyřezání.Na to se vzorek suší při teplotě 95-100st.C. Po uplném vysušení se zváží.Vlkost se pak vypočítá podle vzorce  : 

                                                       G1-G2/G2 x 100%

   G1.....váha vzorku před sušením

   G2.....váha vzorku po sušení

Pro amatérskou stavbu je dostačující jednoduchá zkouška, mnohaletou praxí ověřená dle H.Jacobse. Z vybraného materiálu uřízneme lat´dlouhou 1300mm o průřezu 15/15mm.Jedním koncem zasuneme do těsného plechového pouzdra,které je přišroubováno na hraně stolu.(nebo jinak připevníme ke stolu).Hrana musí být zaoblena.Od hrany stolu odměříme vzdálenost přesně 1m a v tomto místě upevníme závaží.Zatížení,které musí latˇvydržet,než se zlomí je:

smrk.............4-5Kg

borovice.......5-6Kg

jasan.............6-7Kg